ಯರೂ ಕಾಣದ ಆಪಲ್ ಕಂಡ ಜಾಬ್ಸ್

ಗಣಕಗಳನ್ನು  ಜನಸಾಮನ್ಯರು ಬಳಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತಯಾರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೊರಟ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು, ಗಣಕ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಇನಿತ್ತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಕಾರಣ ಆಪಲ್  ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು  ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ , ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟದಂತೆ ಬೆಳೆದ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದ  ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್  ,ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು.

ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್  ನಿಧನರಾದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಯು ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ವರದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬುವುದಾದರೆ ,ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್  ೨೧ನೇ ಶತಮಾನದ ನ್ಯೂಟನ್,  ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್, ಎಡಿಸನ್ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯ ಹಲವಾರು ಬುಧ್ದಿ ಜೀವಿಗಳು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ರವರ ಕೆಲಸ ವ್ಯೆಖರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ .

ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ರವರನ್ನು  ಹೊಗಳುವುದೇ, ಅಥವಾ ಟೀಕಿಸುವುದೇ?

ಅವರ ಜೇವನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ , ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರಿವಾಗುವುದು. ಒಬ್ಬ ಗಣಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸರ್ ನಂತಹ ಬೆಟ್ಟದಾಕಾರದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು  ಬೆಳೆಸಿರುವುದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋಣದಲ್ಲಿ  ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತಹ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ , ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವ ಮಾದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನೆಶೀಲತೆಯು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ರವರು ,ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೊಂಡ ಒಂದೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನವೂ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದಂತೆ ಇವೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅನುಕರಣೆ ಹಾಗು ಅದರಿಂದ ಪಡೆದ ಲಾಭವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆದು, ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಒಂದು ಕಾರಾಗೃಹವನ್ನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಷ ಆಂದೋಲನದ , ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಲಮನ್ ರವರು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ರವರನ್ನು  ಕುರಿತು “ಗಣಕವನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ರವರು ನಿಧನರಾದ ಮೇಲಾದರೂ ಅವರ ಕಂಪನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು  ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಶಿಸೋಣ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿತ್ತೂ ಆಲೋಚಿಸದೆ , ಲಾಭವೇ ತನ್ನ  ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಎಂದು ಗಗನಾಂತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯಂತಹ  ದ್ಯೆತ್ಯವನ್ನು  ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ರವರನ್ನು , ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮಾಧ್ಯಮವು ತನಗೆ  ಬೇಕಾದಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ರವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ರವರು ವಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿವುದಾದರೂ, ಆ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಎನು? ಎಂಬುದು ಆಲೋಚಿಸ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ  ಅಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು  ಸೇರಿಸಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಎಂದು  ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿಯಿರುವ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವರು.

ಹಿನ್ನುಡಿ: ಜನಶಕ್ತಿ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಾನು ಬರೆದ ಲೆಖನ

About Raghav/Raghu

A fortunate mass of hydrogen cloud conscious enough to be contemplating that very fact.
This entry was posted in kannada and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to ಯರೂ ಕಾಣದ ಆಪಲ್ ಕಂಡ ಜಾಬ್ಸ್

  1. Prabodh says:

    Lekhana chennagide hageye applena chinada karmikara dusthithiya bagge barediddare chennagirutitthu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s